Generalforsamling

i Slagballe forsamlinghus ved Grædstrup sogns beboerforening.

Torsdag d. 9 Marts  kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen

skal være formanden i hænde senest 1 uge før.

Derefter er der ordinær generalforsamling ved Grædstrup lokalråd.

Dagsorden iflg. vedtægter.

Alle er velkomne til at deltage 

 

Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften.

Grædstrup sogns beboerforening